Reklama w internecie

Regulamin serwisu

Właścicielem portalu jest firma Delfinki.pl Katarzyna Turska, Regon: 281440008, 10-176 Olsztyn, ul. Bałtycka 10, lok. 108

Korzystanie z serwisu portal.delfinki.pl wiąże się z akceptacją poniższego regulaminu. Jeśli jakiś punkt lub część regulaminu będzie nieważny, nie wpływa to na ważność pozostałych punktów lub części regulaminu.

1.Treści portalu
Właściciel portalu nie przyjmuje odpowiedzialności za poprawność treści zamieszczonych na portalu. Wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania treści zamieszczonych na portalu nie obciążają właściciela odpowiedzialnością. Komentarze do artykułów oraz wypowiedzi na forum przesłane przez użytkowników portalu nie obciążają właściciela odpowiedzialnością.

2.Prawa autorskie
Wszystkie strony, oraz treści na nich zawarte, tj. opracowania tekstów, grafiki, obrazy, dźwięki, gry i inne są objęte ochroną praw autorskich. Treści tych nie można kopiować, zmieniać, publikować czy rozpowszechniać bez zgody właściciela.
Użytkownicy przesyłający oraz zamieszczający treści na portalu zobowiązują się do przestrzegania praw autorskich.
Użytkownicy przesyłający oraz zamieszczający treści na portalu wyrażają zgodę na zapisywanie oraz przetwarzanie tych treści.
Użytkownicy przesyłający oraz zamieszczający treści na portalu oświadczają, że zwalniają z odpowiedzialności właściciela portalu za wszelkie roszczenia lub żądania składane przez jakąkolwiek stronę trzecią ze względu na naruszenie praw autorskich.

3.Linki wychodzące z portalu
Właściciel portalu nie jest odpowiedzialny za treści linków wychodzących z portalu. Treści stron trzecich mogą się zmieniać w czasie.

4.Linki przychodzące do portalu
Właściciel portalu wyraża zgodę na linki przychodzące do portalu.

5.Inne
Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie serwisu.