Reklama w internecie
rok ziemski

Planeta Ziemia

Jeden rok

Ziemia krąży dookoła Słońca, a jej pełny obieg trwa 365 dni. Ziemia obiega Słońce w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Ruch ten ma duży wpływ na zjawiska zachodzące na naszej planecie.

Ruch obrotowy Ziemi wokół Słońca
Ruch obrotowy Ziemi wokół Słońca


Pory roku
. Pory roku są następstwem ruchu Ziemi dookoła Słońca. W zależności od pory roku mamy więcej lub mniej słońca docierającego do nas. Ma to istotny wpływ na otaczającą nas przyrodę, czyli wegetację roślin, migrację zwierząt, ilość opadów atmosferycznych czy temperaturę.

pory roku
Cztery pory roku

Doba. Dzień i noc. Potrzeba 24 godzin, żeby Ziemia obróciła się wokół swojej osi. Na tej części Ziemi, która jest zwrócona w stronę Słońca, jest dzień, na drugiej zaś panuje noc.

24 godziny
Dzień i noc
Czy wiesz że?

Egipski kalendarz był podzielony na trzy pory roku: achet, peret i shemu. Każda pora roku miała trzy miesiące. Miesiąc liczył 30 dni. Na końcu roku dodawano 5 brakujących dni, tak żeby rok mógł liczyć w sumie 365 dni.