Reklama w internecie
fizyka

Fizyka

Materia

Wszystko, co nas otacza, jest zbudowane z materii. Powiększając miliony razy próbki dowolnych przedmiotów, zobaczymy cząstki zwane atomami. To właśnie z tych cząstek zbudowany jest cały otaczający nas świat. Rozróżniamy trzy stany materii: stan stały, stan ciekły i stan gazowy, inaczej lotny.

dziecko naukowiec
Eksperymentując można zrozumieć otaczający nas świat
Czy wiesz że?

Fizyka jest nauką przyrodniczą, badającą zjawiska zachodzące w przyrodzie. Nazwę „fizyka” wprowadził grecki uczony Arystoteles, ( gr. physis = przyroda).

Cząsteczki materii
Cząsteczki materii

Materią nazywamy wszystko, co ma masę.

Człowiek zbudowany jest z materii w trzech stanach: ciała stałego, wody i gazu.

Ciało stałe. Jeżeli cząstki połączone są wzajemnie w sposób stały, mamy do czynienia z ciałem stałym (cząsteczki w ciałach stałych drgają). Atomy wewnątrz ciała stałego nie przemieszczają się wzajemnie względem siebie w sposób swobodny.

Sposób połączeń definiuje nam typ ciała stałego. Są materiały, w których połączenia cząsteczkowe są bardzo mocne, np. metale. W przypadku słabszych połączeń pomiędzy cząstkami mamy materiały takie, jak plastik czy drewno. Słabe połączenia są w materiałach ścieralnych, np. kreda czy kredki.

diament
Diament. Najtwardsze ciało stałe
nożyczki
Przykład ciała stałego

Ciecze. Ciecz jest materią, gdzie cząstki wzajemnie między sobą się przemieszczają. Połączenia na poziomie cząsteczek już nie są tak mocne, jak w ciałach stałych. Ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje.

Szybkość przemieszczania się cząstek względem siebie definiuje nam lepkość cieczy. Woda jest cieczą, gdzie cząstki dużo szybciej się przemieszczają niż np. w miodzie.

ciecz
Woda – przykład cieczy
miód
Jedną z cech cieczy jest jej lepkość

Gazy. Gaz jest stanem materii, gdzie cząstki względem siebie nie mają połączeń. Rozprzestrzeniają się swobodnie, wypełniając całą otaczającą przestrzeń. Gaz jest stanem materii, który nie ma kształtu.

Sposób rozprzestrzeniania się atomów zależy od ich masy. Istnieją gazy cięższe oraz lżejsze od powietrza. Uwolniony, cięższy od powietrza gaz będzie opadał, zaś gaz lżejszy będzie się wznosił do góry. Najlepszym przykładem gazu jest otaczające nas powietrze.

molekuły
Gaz – molekuły

Atomy mają tak dużo energii, że poruszają się w sposób swobodny.

Czy wiesz że?

Mało znanym nam stanem materii jest plazma. Jest to w uproszczeniu gaz naładowany ładunkami elektrycznymi. Z plazmy zbudowana jest większość gwiazd. Uważa się, że plazma jest przeważającym stanem materii w kosmosie.

plazma
Najbliższym Ziemi skupiskiem plazmy jest Słońce