Reklama w internecie
energia

Fizyka

Energia

Ludzie, zwierzęta, rośliny, przedmioty i cały otaczający nas wszechświat są zamkniętym zbiorem energii. Jest ona nieustannie przekształcana z jednej postaci w inną.

Nie można wytworzyć nowej energii i nie można usunąć istniejącej. Jedyne, co jest możliwe, to jej przetworzenie.

źródła energii
Różne rodzaje energii

energia wiatru przekształcana na elektryczną energia słoneczna przekształcana na eklektyczną energia węgla przekształcana na elektryczną

Energia w życiu codziennym. Człowiek może się poruszać dzięki zamianie energii z jedzenia i wody na pracę mięśni. Ludzki mózg zużywa energię wystarczającą do świecenia żarówki.

Ludzka mowa też jest przetwarzaniem energii z pożywienia. Każde nadwyżki energetyczne w naszym organizmie odkładane są w postaci tłuszczu.

zamiana energii
Zamiana energii z jedzenia na: ruch, myślenie i utrzymywanie ciała w odpowiedniej temperaturze

Energia kinetyczna. Każdy poruszający się obiekt (przedmiot) posiada energię kinetyczną. Energia ta jest tym większa, im większa jest prędkość oraz masa obiektu (przedmiotu).

Wyhamowanie obiektu z ruchu wiąże się z przemianą energii w tarcie lub ciepło.

guziec
Energia kinetyczna biegnącego guźca jest zależna od jego masy i prędkości

Im szybciej biegnę, tym większą mam energię kinetyczną.

Energia potencjalna. Jeżeli obiekt posiada energię zgromadzoną i gotową do wykonania ruchu, stan ten nazywamy energią potencjalną. Każdy z nas posiada energię potencjalną, zwaną grawitacyjną.

Na przykład, gdy usuniemy punkt podparcia (krzesło lub coś, na czym stoimy) spowoduje to, że będziemy się poruszać w kierunku środka Ziemi (tj. przewrócimy się lub spadniemy).

Sprężyna
Sprężyna

Inny przykład energii potencjalnej, to rozciągnięta sprężyna, która może w każdej chwili zamienić swoją energię potencjalną w ruch.

Jeden wiatrak produkuje energię elektryczną, która wystarczy do zasilenia około 300 domów.

Czy wiesz że?

Światowym liderem, który najefektywniej wykorzystuje energię przetworzoną jest Japonia. Japońskie technologie energooszczędne to: oświetlenie LED, samochody elektryczne, elektrociepłownie wysokiej wydajności, energooszczędne wyposażenie domu (klimatyzacja, lodówki, telewizory, komputery czy elektronika) oraz inne.