Reklama w internecie
Elektryczność

Fizyka

Elektryczność

Z elektrycznością spotykamy się codziennie. Zapalając żarówkę, włączając komputer czy czajnik elektryczny, używamy elektryczności.

Coraz powszechniejsze stają się również silniki samochodów, które w części lub całości zasilane są energią elektryczną.

elektryczność i obwody
Elektryczność – różne obwody

proton, obwód, pole magnetyczne, magnes, woltomierz, amperomierz, dioda, bateria, spirala, ładunki elektryczne, rezystor, magnes

Prąd elektryczny. Prądem nazywamy ruch ładunków elektrycznych wewnątrz przewodnika. Aby doszło do przepływu prądu, musimy podłączyć jego źródło (np. baterię) do zamkniętego obwodu elektrycznego. Obwód musi być wykonany z materiałów przewodzących ładunki.

Materiałami tymi są żelazo, miedź i inne przewodniki. Jeżeli użyjemy materiałów zwanych izolatorami, np. szkło czy plastik – prąd nie popłynie.

prąd elektryczny
Prąd płynie w zamkniętym obwodzie

Źródła elektryczności. Małymi źródłami są baterie elektryczne. Wykorzystują one reakcję chemiczną do wytwarzania prądu. Większymi źródłami elektryczności są wiatraki. Generują energię zamieniając ruch skrzydeł wiatraka na elektryczność.

Najpowszechniejsze i największe źródła energii elektrycznej to elektrownie węglowe i jądrowe. Znajdują się w nich potężne turbiny zwane prądnicami, które wytwarzają bardzo duże napięcie elektryczne. Prąd z nich jest transportowany do naszych domów kablami elektrycznymi.

Źródła energii elektrycznej
Źródła energii elektrycznej

elektrownia węglowa, elektrownia słoneczna, elektrownia wiatrowa, elektrownia wodna

Magnesy. Magnes działa na zasadzie wytwarzana wokół siebie pola magnetycznego o dwóch różnych biegunach (+ i -). Jeżeli zbliżymy dwa przeciwne bieguny do siebie będzie działała na nie siła przyciągania. Gdy zbliżymy dwa magnesy o tych samych biegunach, to będą się one odpychały.

Największym magnesem, z jakim mamy do czynienia, jest nasza planeta Ziemia. Namagnesowane jądro kuli ziemskiej generuje pole magnetyczne z biegunami na Grenlandii i Antarktydzie. Używając kompasu, igła magnetyczna ustawia się zawsze w kierunku biegunów i umożliwia nam orientację w terenie.

Magnes i jego bieguny
Magnes i jego bieguny

biegun północny, biegun południowy

Elektromagnesy. Przepływający z prędkością zbliżoną do prędkości światła przez przewodnik prąd elektryczny generuje wokół przewodu pole elektromagnetyczne. Ma ono właściwości takie, jak pole wytworzone przez magnes. To jak silne jest pole zależy od natężenia prądu płynącego w przewodniku.

Pole to jest wykorzystywane przez ludzi w przemyśle, np. do podnoszenia bardzo ciężkich metalowych przedmiotów. Dźwigi wyposaża się w bardzo duże elektromagnesy umożliwiające przenoszenie złomu lub konstrukcji stalowych.

dźwig z elektromagnesem
Dźwig z elektromagnesem podnoszący złom
Czy wiesz że?

Jednym ze znaczących źródeł energii są elektrownie wodne. Zamieniają one energię potencjalną zgromadzoną w wodzie na energię elektryczną. W roku 1936 wybudowano w USA potężną Zaporę Hoovera o wysokości 221 metrów. Podczas budowy zginęło łącznie 121 pracowników. (www.travelnevada.com)

zapora hoovera
Zapora Hoovera w Stanach Zjednoczonych
Czy wiesz że?

Medycyna również korzysta z elektryczności i magnetyzmu. Urządzeniami do robienia obrazów wewnątrz ciała ludzkiego są skanery rezonansu magnetycznego. Dzięki nim można postawić diagnozę, zidentyfikować chorobę i zastosować poprawne leczenie.

Skaner magnetyczny
Skaner magnetyczny
Niebepieczny prąd
Niebezpieczny prąd!