Reklama w internecie
klucz wiolinowy

Fizyka

Dźwięki

Obiekty wprowadzone w wibrację lub ruch generują falę, zwaną dźwiękiem. Fala ta rozprzestrzenia się od wibrującego przedmiotu we wszystkich kierunkach.

Środowisko, w którym fale dźwiękowe się rozprzestrzeniają, to gaz, ciecz oraz ciało stałe. Ciała stałe o gładkich powierzchniach powodują odbijanie się fal dźwiękowych, wytwarzając efekt zwany echem.

Fala dźwiękowa
Fala dźwiękowa

Dźwięk jest falą, która rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach.

Natężenie fali dźwiękowej. To, czy słyszymy dźwięk głośnym czy cichym, zależy od mocy źródła emitującego dźwięk oraz od odległości, w jakiej znajdujemy się od niego.

Gdy źródło dźwięku jest w otwartej przestrzeni, to fale bardzo szybko się rozpraszają. A gdy jest wewnątrz pomieszczeń, fale odbijają się od ścian i nie ulegają tak łatwemu rozproszeniu.

dziewczynka grająca na instrumencie
Wprowadzanie w wibrację powietrza przy użyciu instrumentu muzycznego

Hałas. Hałasem nazywamy bardzo głośne dźwięki. Wydawane są one zazwyczaj przez maszyny budowlane, samochody czy samoloty. Hałas jest zagrożeniem dla naszego słuchu i zdrowia. Należy unikać hałasu, a w miejscach gdzie jest bardzo głośno, stosować odpowiednie słuchawki ochronne.

słuchawki ochronne
Słuchawki ochronne redukujące falę dźwiękową docierającą do uszu

Sonary. Sonary to urządzenia wykorzystujące fale dźwiękowe do badań dna morskiego. Wysłana fala odbija się od dna morskiego, po czym wraca z powrotem do źródła, z którego została wysłana.

W ten sposób można zrobić mapę dna morza. Można również zidentyfikować każdy obiekt, który znajduje się w wodzie, np. zatopiony statek lub ławicę ryb.

mapa dna morza
Sonar: 1. Fale dźwiękowe wysłane ze statku w kierunku dna morskiego; 2. Odbite fale dźwiękowe od dna morskiego powracają do statku
Czy wiesz że?

Prędkość dźwięku w powietrzu zależy w znacznej mierze od jego temperatury. W zimie przy temperaturze minus 30 wynosi ona 1125 km/h, w lecie przy temperaturze plus 40 wynosi 1277 km/h. (www.sengpielaudio.com).