UA-42173309-1

Skocz do zawartości


Nowości i zabawki nagradzaneZdjęcie

Nowe kolekcje klocków Playmobil w naszym sklepie

Napisane przez Marta Siedlecka , 31 styczeń 2014 · 1666 Wyświetleń

Nareszcie są!
Nowe kolekcje klocków sygnowanych logiem niemieckiej marki Playmobil dostępne są już w naszym sklepie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym asortymentem powiększonym o serie:

- Playmobil Wysokie góry >>
- Playmobil Smoki >>
- Playmobil Rycerze >>

Załączona grafika

Pełna oferta marki Playmobil dostępna tutaj >>


Zdjęcie

Nie taka choroba straszna, gdy pluszowa! GIANTmicrobes - pluszowe Mikroby

Napisane przez Marta Siedlecka , 14 listopad 2013 · 7501 Wyświetleń

Jesie?? - sezon na przezi?bienia w pe??ni. Wstr?tne wirusy i bakterie kr?c? si? r??wnie?? po naszym olszty??skim biurze. Jeden ma katar, drugiego m?czy kaszel, trzeci skar??y si? na ??amanie w ko??ciach.Tylko mnie nic jeszcze nie dopad??o. Megaodporno???? Szcz???cie? Ci???ko powiedzie?. Jedno jest pewne: znamy si? z wirusami i bakteriami nie od dzi??. Mo??e "swoich" nie ruszaj?... A Wy znacie GIANTmicrobes? To pluszowe Mikroby - zabawki o kolorze, kszta??cie i wygl?dzie zbli??onym do ??ywych bakterii, wirus??w, paso??yt??w i kom??rek cia??a. Jedyna r????nica to ich rozmiar ?? Mikroby s? du??o wi?ksze (od 12 do 18 cm).

Dodatkowo posiadaj? niekt??re cechy ludzkie (oczy, nos czy usta), dzi?ki kt??rym s? sympatyczniejsze w odbiorze. Ka??dy z nich opatrzony jest ulotk? z nazw?, opisem i zdj?ciem mikroskopowym prawdziwego Stworka. Wielkie Mikroby polubi??y nie tylko dzieci, ale r??wnie?? ich rodzice i nauczyciele. ?wiat oszala?? na ich punkcie. Mikrobowe pluszaki ciesz? si? najwi?ksz? popularno??ci? w przedszkolach, szko??ach, przychodniach lekarskich i aptekach. Stworkami obdarowuj? si? zakochani, personel medyczny, studenci medycyny, naukowcy i osoby, kt??re dan? chorob? pokona??y. Dzi?ki Wielkim Mikrobom dziecko poznaje mikroskopijny ??wiat na co dzie?? mu niedost?pny. A co najwa??niejsze ?? uczy si? poprzez zabaw?.

Autor Mikrob??w ?? absolwent prawa na Harvard University ?? Drew Oliver stworzy?? pierwsze kilka zabawek jako prezent, kt??ry mia?? pocieszy? znajomych, kt??rzy w??a??nie przechodzili infekcj?. Potem okaza??o si?, ??e zainteresowani pluszowymi Mikrobami s? r??wnie?? inni ?? rodzice i nauczyciele. Catherine Hanly ?? nauczycielka, matka siedmioletniej c??rki m??wi, ??e naukowy temat po???czony z przyjaznym wygl?dem pluszak??w powoduje, ??e przemawiaj? one zar??wno do dzieci jak i doros??ych. Teraz pluszowe Mikroby popularne s? ju?? na ca??ym ??wiecie.

Pluszowe Mikroby s? Prze??ladowcami Ludzko??ci w wersji oswojonej ?? nie musisz si? ich ba?. Oto niekt??re z nich dost?pne w naszym sklepie

Załączone miniatury

  • Załączona grafikaZdjęcie

Nowo???! Zdalnie sterowane pojazdy Carrera

Napisane przez Marta Siedlecka , 07 listopad 2013 · 2666 Wyświetleń

Nowo???! Zdalnie sterowane pojazdy Carrera Carrera jest niemieckim producentem samochod??w zdalnie sterowanych. Marka ???czy w sobie tradycj? i innowacj?. Stawia na optymalizacj? materia????w i technologii oraz r????norodno???. W tym roku Carrera ??wi?tuje swoje 50 lat istnienia na rynku. Stale wyprzedza konkurencj?. Czym? Jako??ci? produkt??w, zastosowan? technologi?, mnogo??ci? pomys????w i pr?dko??ci?.

Zdalnie sterowane pojazdy sygnowane logiem marki Carrera zapewniaj? dobr? zabaw? i pozytywne emocje od momentu startu a?? do samej mety niezale??nie od wieku. Marka proponuje rozwijaj?ce ogromne pr?dko??ci zdalnie sterowane auta, kt??rymi b?d? ??ciga? si? nie tylko najm??odsi u??ytkownicy pokojowych tor??w wy??cigowych.

Zdalnie sterowane auta wykonano w skali (1:12, 1:16, 1:18, 1:20) z du??? precyzj? i z dobrej jako??ci materia????w, co zapewnia ich d??ug? ??ywotno??? i odporno??? na uszkodzenia. Producent zadba?? o ka??dy, nawet najmniejszy szczeg????. Wykonane w skali auta s? wiernymi kopiami realnych pojazd??w. Auta marki Carrera s? w pe??ni sterowne. Rozwijaj? ogromne (jak na tak ma??e pojazdy) pr?dko??ci - nawet do 30 km/h!!! Jedno ich ??adowanie (80-90 minut) zapewnia do 40 minut zabawy. Zdalnie sterowane pojazdy wyposa??ono w specjaln? funkcj? dla zapominalskich: auto wy???cza si? automatycznie po 30 minutach postoju. Poszczeg??lne modele wzbogacono o elementy urozmaicaj?ce zabaw? (pneumatyczne opony, mechanizm r????nicowy, podwozie z resorami, ??wiat??a hamowania, migaj?ce o??wietlenie tylne i wiele innych). W zestawie, opr??cz zdalnie sterowanego pojazdu, znajduje si? pilot o ergonomicznym kszta??cie (z przyciskiem Turbo Speed), akumulator, ??adowarka, baterie oraz szczeg????owa instrukcja obs??ugi. Auto jest wi?c gotowe do wy??cigu.

Zatem: kto pierwszy na mecie?

Załączone miniatury

  • Załączona grafikaZdjęcie

Klocki Clics - doskona??a propozycja na d??ugie jesienne wieczory

Napisane przez Marta Siedlecka , 06 listopad 2013 · 1895 Wyświetleń

Klocki Clics - doskona??a propozycja na d??ugie jesienne wieczory Przysz??a jesie??. Wieczory s? coraz d??u??sze, a jesienna aura nie sprzyja sp?dzaniu wolnego czasu na ??wie??ym powietrzu. Co zatem robi? wieczorami? Uk??ada? klocki! Klocki sygnowane logiem marki Clics to nowo??? na polskim rynku. Przyjecha??y do nas z Belgii i na d??ugi czas zaj???y delfinkow? za??og?. Co sprawia, ??e s? tak atrakcyjne i absorbuj?ce? Po pierwsze: dobra jako??? wykonania, po drugie: nieograniczone mo??liwo??ci i po trzecie wreszcie: ??atwo??? monta??u. Klocki zosta??y tak skonstruowane, by nawet najm??odszy ich u??ytkownik nie mia?? problemu z ich ???czeniem, roz???czaniem i ponownym z???czaniem. Dzieje si? to na zasadzie tak zwanego ?kliku?: ???czenie zawiasami ?? kraw?dziami element??w. Zestawy umo??liwiaj? budow? p??askich i przestrzennych konstrukcji. Ich mo??liwo??ci s? nieograniczone. Jedyn? barier? dla ma??ego konstruktora mo??e by? liczba klock??w.


Klocki Clisc dost?pne s? w trzech seriach tematycznych:
- Space: klocki ??wiec?ce w ciemno??ci
- Nitro: klocki do budowy pojazd??w
- Glitter: klocki z brokatowym po??yskiem, dla dziewczynek

Ka??da z serii zamyka si? w:
- kartoniku: 100 element??w
- wiaderku: 155 (Space) lub 165 element??w (Nitro, Glitter)
- roller boxie: 400 element??w


Zasada jest prosta: im wi?cej klock??w, tym wi?ksza zabawa!

Załączone miniatury

  • Załączona grafika


Sierpień 2018

N P W Ś C P S
   1234
567891011
12131415161718
19 20 2122232425
262728293031 

Ostatnie komentarze